มูลค่า Bitcoin ลดลงเนื่องจากการแลกเปลี่ยนหลักหยุดการโอนเงินดอลลาร์